Algemene voorwaarden:

1.Huurder dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Deze dient deze voorafgaand aan de verhuurder te tonen. Plus een identiteitsbewijs of paspoort. Hier zullen van beide een kopie worden gemaakt.

2.Huurder dient minimaal 21 jaar te zijn en 1 jaar in bezit van een geldig rijbewijs te zijn.

3.Bij aanvang van de huurovereenkomst zal een machtiging voor de borg ter waarde van € 750,- per auto worden ingevuld en ondertekend door de huurder. Uiterlijk 3 maanden na verhuur wordt de machtiging vernietigd, nadat vast is gesteld door Huureendje 2CV dat er geen boetes zijn veroorzaakt door de huurder.

4.Het eigen risico voor schade door eigen schuld huurder bedraagt € 750,-.

5. De auto wordt afgetankt meegegeven en dient afgetankt te worden ingeleverd. Brandstof Euro 98 E5. (Tip: rustig tanken door smalle doorgang.) Bij niet afgetankte auto doen wij dat plus € 20,00 handelingskosten/administratiekosten (brandstofkosten zijn ook voor u.)

6.Huurtermijn per dag van 9.00 tot 19.00 uur. Wordt de eend later teruggebracht dan zal er € 7.50 per half uur extra worden gerekend, mits er afspraken zijn gemaakt over de tijden.

7.Een eventuele verkeersboete wordt aan de huurder gegeven van de eend + € 12.50 administratiekosten.

8.De auto mag Nederland niet verlaten.

9.De huurder beschikt over een kopie van het kentekenbewijs + groene kaart. Deze dienen bij inlevering van eend weer te overhandigd worden aan verhuurders.

10.De huurder dient op een goede manier om te gaan met de auto. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade wat ontstaat door buitensporig rijgedrag. Als we klachten krijgen wordt de huurovereenkomst direct stop gezet. De huurder kan geen aanspraak maken op het geld van de resterende tijd. De auto word niet aan derden beschikbaar gesteld.

11.Samen gaan we de auto voor vertrek bekijken op schade. Deze dient in de zelfde staat te worden ingeleverd zoals de auto is meegegeven.

12.De huurder krijgt voor vertrek goede uitleg over de auto

13.Al onze auto's zijn WA verzekerd als verhuurauto + inzittende, maximaal 4 personen per auto.

14.De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van inzittende of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

15.De huurder is voor alle schade aansprakelijk welke op de verhuurdag wordt veroorzaakt. Het huren van een auto is voor eigen risico en kan niet verhaald worden op Huureendje 2CV. Bij het niet opvolgen van instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk worden gesteld

16.Bij schade dient u dit direct door te geven. 17. 1. Bij annulering bij meer dan 28 dagen voor de leverdatum wordt 25% van de totale leverprijs in rekening gebracht, met een minimum van €50,-- (inclusief BTW). 2. Bij annulering bij minder dan 28 dagen voor de leverdatum wordt 100 % van de totale leverprijs in rekening gebracht.

Huureendje 2CV houdt het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen.

Image
Image
Image
Image
Image
Image